tomatoes.sk

Naše služby

Veríme, že našim poslaním je ponúkať kvalitné služby v oblasti online marketingu, ktoré pomôžu podnikateľom a firmám rásť. Vieme, že s jedným produktom nedokážeme pomôcť širokému spektru podnikateľských odvetví a preto ponúkame každému klientovi jedinečný spôsob spolupráce v súlade s jeho prioritami a možnosťami.

  

Naše služby

V agentúre Tomatoes.sk sa venujeme PPC reklame bez prestávky od roku 2007. Naše profesionálne skúsenosti sú naviac doplnené o 7 ročnú prácu priamo v spoločnosti Google Inc.. Naším klientom ponúkame služby nevyhnutné pre efektivitu online reklamy naprieč reklamným systémom Google AdWords, Sklik, eTarget, Yandex Bing Ads a Facebook.

Návrh a správa výkonnostných kampaní

Presný scenár správy PPC systémov sa vždy líši podľa konkrétnych potrieb klienta, avšak základnú štruktúru tejto služby predstavuje:

  • analýza trhu a konkurenčného prostredia, vytýčenie online/multichannel stratégie
  • vytvorenie nových účtov v reklamných systémoch v súlade s vypracovanou stratégiou
  • zavedenie analytických nástrojov a procesov, nastavenie kľúčových výkonnostných indikátorov (KPI) a sledovanie ich trendov
  • návrh kreatívneho konceptu, vytvárenie a implementácia textových a grafických formátov
  • zacielenie kampaní a ich priebežná optimalizácia a aktualizácia
  • pravidelný reporting

Jednorázový audit kampaní

V prípade, ak si spravujete svoj reklamný účet Google Adwords sami a nie ste spokojní s výkonnosťou svojich reklám, ponúkame vám naše služby v podobe jednorázového auditu účtu prípadne jeho optimalizácie. V rámci tejto služby je zahrnutá  analýza reklamného účtu, návrh zmien a v prípade ich následná implementácia.

Po zavedení zmien môžeme spravovať priebeh kampaní až do optimálnej podoby. Po dokončení optimalizácie, obvykle po uplynutí jedného až dvoch mesiacov opäť plne preberiete správu kampaní, prípadne sa môžete rozhodnúť pre dlhodobú správu kampaní naším tímom.

Školenia a workshopy výkonnostného marketingu

Našim klientom ponúkame školenia výkonnostného marketingu zamerané na reklamné systémy, analytické nástroje, vyhodnocovania a optimalizácie reklamného systému Google AdWords a analytického nástroja Google Analytics. Školenia bežne prebiehajú ako individuálne 2-3 hodinové sessions, na ktorých má klient možnosť osvojiť si základy práce s reklamnými účtami, ako i pokročilé techniky nastavovania a vyhodnocovania kampaní podľa vlastných požiadaviek. Neponúkame rovnaký obsah všetkým, vždy riešime konkrétne potreby klienta a výstupom školenia/workshopu je vytvorenie online stratégie, či už dokonca nastavené reklamné systémy a časový harmonogram ďalších krokov.

Grafické práce

Ak nemáte grafické oddelenie,  prípadne je zavalené množstvom práce na katalógoch a iných materiáloch, alebo jednoducho nemá skúsenosti s prípravou bannerov pre online reklamu, ponúkame možnosť využiť naše kapacity. Výhodou je rýchlosť, flexibilita a hlavne to, že vieme, čo pri banneroch funguje a čo nie. Navyše pre klientov ponúkame tieto služby za veľmi výhodné ceny.

Konzultácie marketingových stratégii

Od roku 2005 sme boli aktívne prítomní pri desiatkach návrhov marketingových stratégií, a snažili sa nájsť synergie medzi offline a online marketingom a presadzovať ich integráciu do formy multichannel a omnichannel komunikácie. V mnohých prípadoch sa nám podarilo zmeniť klientovo vnímanie online marketingu, a z nezávislého doplnku hlavných komunikačných aktivít sa stal dôležitý nástroj účinného zberu efektu ATL kampaní. Pri tomto nám pomáhajú aj koncepty ROPO – Research Online, Purchase Offline a ZMOT - Zero Moment of Truth.

Produkcia videoreklamy

V spolupráci s osvedčenými partnermi VideoPropagace.cz a JohnyDeadline.com pomáhame pripravovať video spoty predovšetkým pre využitie v online reklame a sociálnom marketingu. K vyprodukovaným videám zabezpečujeme vhodné formy “seedovania”, teda spôsobov, ako zobraziť video tomu správnemu publiku.

Konzultácia webovej analytiky

Pre správne rozhodovanie v online prostredí je nutné pochopiť správanie návštevníkov webu, a preto je nutné ho neustále monitorovať, vyhodnocovať a na základe analýz prijímať opatrenia. Tento proces je ústredným bodom online biznisu, nakoľko má zásadný vplyv na získavanie návštevníkov na web na jednej strane, a ich konverziu na klientov na druhej strane. Správne vyžívaná webová analytika hrá významnú úlohu aj pri zvyšovaní celkovej hodnoty zákazníka (CLTV – Customer Life-Time Value), čo je pro rastúcich nákladoch na získanie nového zákazníka čoraz dôležitejšie pre fungovanie väčšiny online biznisov.

Outsourcing

Ponúkame partnerstvo spoločnostiam s podobným predmetom podnikania, napr. online konzultačným firmám, web developerom, ktorým chýbajú interné zdroje na zastrešenie online agendy pre ich klientov, a pracujeme ako ich subdodávatelia. Naši pracovníci potom vystupujú ako súčasť tímu partnerskej spoločnosti aj pri priamej komunikácii klientskou bázou partnera.

© 2019 tomatoes.sk